Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Pojawiające się problemy z ciśnieniem wody – ZWiK wyjaśnia!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. pragnie wyjaśnić powody problemów z ciśnieniem w sieci wodociągowej, które pojawiły się w ostatnich dniach na terenie Łomianek. Bezdeszczowe dni pokrywające się z falą upałów w sposób znaczący odbiły się na zapotrzebowaniu i zużyciu  wody społeczności Łomiankowskiej. Wczorajszy apel Spółki o racjonalne korzystanie z zasobów wody miejskiej i ograniczanie podlewania szczególnie w godzinach popołudniowych jest podyktowany potrzebą zaspakajania podstawowych potrzeb Mieszkańców. Zielony trawnik z pewnością do nich nie należy, szczególnie, że trawy są roślinami bardzo szybko się odradzającymi. Jeśli już chcemy cieszyć się zieloną murawą to korzystajmy z ujęć indywidualnych lub wód pochodzących z gromadzenia deszczówki.

Wczorajsza wieczorna sytuacja była zdecydowanie odbiegająca od normalnego stanu zużycia wody i rekordowa w skali Łomianek. W godzinach wieczornych zanotowaliśmy chwilowy pobór wody w ilości 444 m3/h co w normalnych warunkach oznaczałoby zużycie dla Miasta blisko 50 tyś Mieszkańców. Według oficjalnych danych podawanych przez Urząd Miejski liczba mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi nieco ponad 27 tyś Mieszkańców.

Dla porównania zużycie w miesiącach o umiarkowanej pogodzie w godzinach wieczornych wynosiło w roku bieżącym maksymalnie 235 m3/h, a zazwyczaj zużycie w tych godzinach wynosi ok. 200m3/h i to oddaje rzeczywisty obraz zapotrzebowania na wodę dla Mieszkańców Łomianek. Różnica ta wynika w dużej mierze z marnotrawstwa cennej  wody pitnej do podlewania trawników, które w trakcie suszy podlewane są masowo, głównie wieczorami, przez co w wielu miejscach dochodziło do spadków ciśnienia utrudniającego normalne korzystanie z wody do codziennych czynności.

W tym miejscu pojawia się zatem pytanie: „Czy można sprostać takiemu okresowemu zapotrzebowaniu?” Teoretycznie tak, ale w praktyce jest to bardzo drogie rozwiązanie i niezgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. ZWiK przygotowując się na okresowe ponadnormatywne kilkukrotnie wyższe zapotrzebowanie musiałby być gotowy na ujmowanie tak dużych ilości wody co zgodnie z zapisami ustawy Prawo Wodne wiązałoby się z dużo wyższymi opłatami ponoszonymi w stosunku do maksymalnej możliwej ilości pobranej wody, niezależnie czy byłaby pobierana czy nie, a to z kolej miałoby przełożenie na dużo wyższe ceny wody. Dodatkowo należy zauważyć, że takie działanie przyczyniałoby się do szybszego wyczerpywania zasobów wody o dobrej jakości dla przyszłych pokoleń.

Spółka widząc przyspieszony rozwój mieszkalnictwa w Łomiankach jest w trakcie uruchamiania kolejnej, trzeciej już stacji uzdatniania wody, która służyć będzie Mieszkańcom Łomianek już niebawem. Nie mniej jednak nawet kolejne inwestycje w infrastrukturę nie będą w stanie obsłużyć okresowego zapotrzebowania ponad dwukrotnie większego niż to wynikające z realnego zapotrzebowania.

Dlatego też ZWiK ponawia swój apel do Mieszkańców, aby w okresach bezdeszczowych i wysokich temperatur powietrza racjonalnie korzystali z zasobów sieci wodociągowej, aby Spółka mogła w pierwszej kolejności zaspakajać potrzeby Mieszkańców w zakresie dostępu do wody do spożycia.

Tomasz Czajkowski, Prezes ZWiK
28.06.2024
grafika: mk

Opcje strony

do góry