Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Taryfy

Od dnia 07 października 2023 roku obowiązuje nowa  taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Podstawą prawną wprowadzenia taryfy jest decyzja nr WA.RZT.70.79.2023/7 z dnia 22.09.2023r. wydana przez Dyrektora RZGW w Warszawie Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, publikowana w dniu 29.09.2023r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wielkość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących  

w okresie od dnia 07.10.2023r. do dnia 06.10.2026r.

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

 

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Opis

Rodzaj cen i stawek opłat

w okresie

od 07.10.2023         do 06.10.2024

w okresie

od 07.10.2024        do 06.10.2025

w okresie

od 07.10.2025         do 06.10.2026

 

 
   

zł/netto

zł/brutto*

zł/netto

zł/brutto*

zł/netto

zł/brutto*

   

1

Grupa W1

gospodarstwa domowe i podmioty użyteczności publicznej oraz gmina z art. 22 ustawy w zakresie publicznych studni i zdrojów ulicznych (wodomierz główny)

cena wody (zł/m3)

5,34

5,77

5,39

5,82

5,41

5,84

   

stawka opłaty abonamentowej                                                              (zł/odb./m-c)

4,72

5,10

4,72

5,10

4,72

5,10

   

2

Grupa W2

podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe (wodomierz główny)

cena wody (zł/m3)

5,40

5,83

5,44

5,88

5,46

5,90

   

stawka opłaty abonamentowej                                                              (zł/odb./m-c)

4,72

5,10

4,72

5,10

4,72

5,10

   

3

Grupa W3

gmina z art.. 22 ustawy, w tym p.poż. (umowa)

cena wody (zł/m3)

5,51

5,95

5,59

6,04

5,60

6,05

   

stawka opłaty abonamentowej                                                              (zł/odb./m-c)

4,72

5,10

4,72

5,10

4,72

5,10

   

ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

 

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Opis

Rodzaj cen i stawek opłat

w okresie

od 07.10.2023         do 06.10.2024

w okresie

od 07.10.2024         do 06.10.2025

w okresie

od 07.10.2025         do 06.10.2026

 

 
   

zł/netto

zł/brutto*

zł/netto

zł/brutto*

zł/netto

zł/brutto*

   

1

Grupa K1

gospodarstwa domowe i podmioty użyteczności publicznej                   (wodomierz główny)

cena ścieki (zł/m3)

10,47

11,31

10,52

11,36

10,56

11,40

   

stawka opłaty abonamentowej                                                              (zł/odb./m-c)

6,46

6,98

6,46

6,98

6,46

6,98

   

2

Grupa K2

podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe                               (wodomierz główny)

cena ścieki (zł/m3)

10,47

11,31

10,52

11,36

10,56

11,40

   

stawka opłaty abonamentowej                                                              (zł/odb./m-c)

6,46

6,98

6,46

6,98

6,46

6,98

   

3

Grupa K3

gospodarstwa domowe (ryczałt)

cena ścieki (zł/m3)

10,47

11,31

10,52

11,36

10,56

11,40

   

stawka opłaty abonamentowej                                                              (zł/odb./m-c)

6,46

6,98

6,46

6,98

6,46

6,98

   

*Cena brutto zawiera 8% VAT. W przypadku zmiany podatku VAT w okresie obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do ceny netto zostanie doliczona stawka podatku VAT obowiązująca na skutek wprowadzonej zmiany. Na dzień ustalania niniejszej taryfy stawka podatku wynosi 8%.

Załącznik:

  1. Decyzja nr WA.RZT.70.79.2023/7 z dnia 22.09.2023r. wydana przez Dyrektora RZGW w Warszawie PGW Wody Polskie 
  2. Link do decyzji:  https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/wa-rzr-70-79-2023-7-z-dn-22-09-2023-r.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONIŻSZE DANE SĄ ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT TARYFOWYCH W OKRESIE OD 15 CZERWCA 2023 DO 06 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Ceny i stawki opłat obowiązujące w okresie od 15.06.2023r. do 06.10.2023r., zatwierdzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr WA.RZT.070.66.2021/4 z dnia 12 maja 2021 r.:

Wielkość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących w okresie                                                                   

od 15.06.2023 do 06.10.2023

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Taryfa ogłoszona Decyzją Nr WA.RZT.70.66.2021/4 z dnia 12 maja 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Opis

Okres rozliczeniowy

Rodzaj cen i stawek opłat

 

 
   

(zł/netto)

(zł/brutto)

   

1

Grupa WS1

gospodarstwa domowe, zarządcy budynków wielolokalowych, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe pobierające wodę na cele socjalno-bytowe, użyteczność publiczna, podmioty produkcyjne, handlowe, usługowe pobierające wodę na cele prowadzonej działalności, Gmina rozliczana z wody  pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych

2 miesięczny

cena wody (zł/m3)

4,76

5,14

   

stawka opłaty abonamentowej                                                              (zł/odb./okres rozliczeniowy)

4,94

5,34

   

2

Grupa WS2

gospodarstwa domowe, zarządcy budynków wielolokalowych, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe pobierające wodę na cele socjalno-bytowe, podmioty produkcyjne, handlowe, usługowe pobierające wodę na cele prowadzonej działalności

1 miesięczny

 - cena wody (zł/m3)

4,76

5,14

   

stawka opłaty abonamentowej                                                              (zł/odb./okres rozliczeniowy)

4,10

4,43

   

3

Grupa WG1

Gmina rozliczana z wody zużytej na cele przeciwpożarowe, do zasilania publicznych fontann, do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych

2 miesięczny

 - cena wody (zł/m3)

4,87

5,26

   

stawka opłaty abonamentowej                                                              (zł/odb./okres rozliczeniowy)

3,21

3,47

   

Wielkość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących w okresie                                                 

od 15.06.2023 do 06.10.2023

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Taryfa ogłoszona Decyzją Nr WA.RZT.70.66.2021/4 z dnia 12 maja 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

 

taryfowa grupa odbiorców usług

Opis

Okres rozliczeniowy

Rodzaj cen i stawek opłat

 

 
   

(zł/netto)

(zł/brutto)

   

1

Grupa WS1

gospodarstwa domowe, zarządcy budynków wielolokalowych, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, użyteczność publiczna

2 miesięczny

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

8,82

9,53

   

stawka opłaty abonamentowej                                                              (zł/odb./okres rozliczeniowy)

7,91

8,54

   

2

Grupa WS2

gospodarstwa domowe, zarządcy budynków wielolokalowych, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe

1 miesięczny

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

8,82

9,53

   

stawka opłaty abonamentowej                                                              (zł/odb./okres rozliczeniowy)

5,62

6,07

   

3

Grupa S1

podmioty produkcyjne, handlowe, usługowe

2 miesięczny

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

9,05

9,77

   

stawka opłaty abonamentowej                                                              (zł/odb./okres rozliczeniowy)

7,91

8,54

   

4

Grupa S2

podmioty produkcyjne, handlowe, usługowe

1 miesięczny

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

9,05

9,77

   

stawka opłaty abonamentowej                                                              (zł/odb./okres rozliczeniowy)

5,62

6,07

   

5

Grupa SR1

gospodarstwa domowe, zarządcy budynków wielolokalowych, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe

2 miesięczny

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

8,86

9,57

   

stawka opłaty abonamentowej                                                             (zł/odb./okres rozliczeniowy)

4,72

5,10

   

Zapraszamy do zapoznania się z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  o nr: WA.RZT.070.66.2021/4 z dnia 12 maja 2021r.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/wa-rzt-70-66-2021-4-z-dn-12-05-2021-r.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Łomianki, dn. 07.06.2021 r.

Szanowni Klienci,

 

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.  informuje, że w dniu 07.06.2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  o nr: WA.RZT.070.66.2021/4 z dnia 12.05.2021 r., zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łomianki na okres 3 lat. Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia czyli od dnia 15.06.2021 r.

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  o nr: WA.RZT.070.66.2021/4 z dnia 12 maja 2021r.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/wa-rzt-70-66-2021-4-z-dn-12-05-2021-r.html

 

Opcje strony

do góry