Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

OK

Wnioski i formularze do pobrania

1. Wniosek o zawarcie/zmianę umowy - plik do pobrania

2. Oświadczenie współmałżonka/współwłaściciela - plik do pobrania

3. Oświadczenie o dysponowaniu działką - plik do pobrania

4. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - plik do pobrania

5. Zlecenie dokumentacji projektowej - plik do pobrania

6. Zlecenie uzgodnienia projektu przyłącza - plik do pobrania

7. Zlecenie uzgodnienia projektu sieci - plik do pobrania

8. Zlecenie kosztorysu - koszty wykonania przyłącza - plik do pobrania

9. Zlecenie kosztorysu - koszty wykonania sieci - plik do pobrania

10. Zlecenie nadzorów - plik do pobrania

11. Zlecenie wykonania przeglądu technicznego - plik do pobrania

12. Zlecenie dokonania odbioru technicznego - plik do pobrania

13. Wniosek o przywrócenie dostaw wody - plik do pobrania

14. Wniosek o ponowne plombowanie wodomierza - plik do pobrania

15. Wniosek - zamknięcie otwarcie wody i kanalizacji - plik do pobrania

16. Umowa o wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej - plik do pobrania

17. Umowa o wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej - plik do pobrania

18. Umowa o wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej - plik do pobrania

19. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia prac budowlanych - plik do pobrania

20. Protokół przekazania dokumentacji projektowej - plik do pobrania

21. Protokół odbioru końcowego przyłączy wod-kan - plik do pobrania

22. Protokół z wezwania pogotowia wod-kan - plik do pobrania

23. Protokół z wizji lokalnej pogotowia wod-kan - plik do pobrania

24. Zlecenie wykonania usługi - plik do pobrania

25. Wniosek o ponowną wymianę i oplombowanie wodomierza głównego - plik do pobrania

26. Formularz zgody na otrzymywanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej - plik do pobrania

27. Formularz odwołania zgody na otrzymywanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej - plik do pobrania

28. Formularz zmiany adresu e-mail do przesyłania faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej - plik do pobrania

29. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji droga elektroniczna.pdf - plik do pobrania

30. Pełnomocnictwo do reprezentowania - plik do pobrania

31. Oświadczenie-własciciela nieruchomosci - plik do pobrania

32. Wniosek-płatnośc ratalna - plik do pobrania

33. Wniosek-rozwiązanie umowy - plik do pobrania

34. Zlecenie odbioru wodomierza ogrodowego - plik do pobrania

35. Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości -plik do pobrania

36. Oświadczenie właścicieli nieruchomości - plik do pobrania

37. Protokół odbioru przyłacza wod-kan na czas budowy - plik do pobrania

38. Protokół odbioru końcowego przyłączy wod-kan - plik do pobrania

39. Protokół przeglądu technicznego - plik do pobrania

40. Protokół odbioru wodomierza ogrodowego - plik do pobrania

41. Protokół odbioru wodomierza ogrodowego po wymianie - plik do pobrania

42. Protokół odbioru wodomierza ogrodowego z nakładką - plik do pobrania

43. Protokół z plombowania-rozplombowania - plik do pobrania

44. Protokół z przeglądu sieci - plik do pobrania

45. Protokół z przerobienia wodomierza - plik do pobrania

46. Protokół z wykonania usługi - plik do pobrania

47. Protokół z zamknięcia - otwarcia przyłącza - plik do pobrania

48. Protokół z zamknięcia - otwarcia zasuw na sieci - plik do pobrania

49. Zlecenie montażu nakładki radiowej na wodomierz ogrodowy - plik do pobrania

50. Zlecenie odbioru wodomierza ogrodowego z montażem nakładki - plik do pobrania

51. Zlecenie wymiany wodomierza ogrodowego - plik do pobrania

52. Umowa na dostarczanie wody - plik do pobrania

53. Umowa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków - plik do pobrania

54. Umowa na odprowadzanie ścieków - plik do pobrania

55. Umowa terminowa na dostarczanie wody - plik do pobrania

56. Umowa terminowa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków - plik do pobrania

57. Umowa terminowa na odprowadzanie ścieków - plik do pobrania

58. Oświadczenie nielegalny pobór - plik do pobrania

59. Regulamin zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków - plik do pobrania

 

 

 

Opcje strony

do góry